Projektstrateg Logotyp

För ett bättre projekt

Att ständigt tänka framåt och hitta nya lösningar är nyckeln till ett hållbart byggande. För en bättre framtid.

Mätningsteknik

Vi mäter allt!

Vi har hjälpt entreprenörer i projekt för vägar, järnvägar, laxvandringsåtgärder, fjärrvärmeverk, bostäder, förskolor, industri och lager.

Vi har gedigen kompetens inom maskinstyrning och förser marknaden med robusta anläggningsmodeller, oberoende av fabrikat på er maskinstyrningsutrustning.

Vi använder drönare för insamling av data på stora arealer och skanner för insamling av data inomhus. Vi är duktiga på att mängdberäkna och jobba med mängdförteckningar.

Vi kan dessutom mäta packning med plattbelastningsutrustning för att se om överbyggnaden håller för kraven, mäta vibrationer vid sprängning/pålning, färgkoder och area.

Ritningar på en bord, med en penna och en gul hjälm.
  Ring oss